Life Crafting Challenge

“Life crafting” is een methode die je kan helpen om na te denken over de doelen die je het liefst zou willen nastreven in je leven. Deze opdracht gaat niet over doelen die belangrijke anderen voor je in gedachten hebben, of over doelen waarvan je vindt dat je ze moet nastreven omdat dat van je verwacht wordt, maar over wat je echt zou willen doen.1

Schippers en Ziegler (2019) definiëren life crafting als: “een proces waarin mensen actief reflecteren op hun huidige en toekomstige leven, doelen stellen voor belangrijke levensgebieden – sociaal, carrière en vrije tijd – en, indien nodig, concrete plannen maken en acties ondernemen om deze gebieden te veranderen op een manier die meer congruent is met hun waarden en wensen.”

Onderzoek heeft aangetoond dat het opschrijven van je gedachten je helpt om te organiseren
en het maakt het ook waarschijnlijker dat je je doelen zult bereiken. Hieruit blijkt dat het heel nuttig is om je doelen op papier te zetten. Bekijk deze video voor meer informatie.

Algemene instructies

Dit is een schrijfoefening, dus zorg ervoor dat je een Word-document of pen en papier bij de hand hebt. Je kunt op de computer schrijven of met pen en papier, beide is prima. Het is belangrijk dat je je ontspannen en ongehaast voelt. Je schrijft voor jezelf; je hoeft je antwoorden niet met anderen te delen (tenzij je dat wilt). Je bent vrij om je eigen schrijfstijl te gebruiken. De volgende richtlijnen kunnen echter nuttig zijn:

  • Schrijf vrijuit – wees niet kritisch over wat je schrijft en maak je geen zorgen over spel- of taalfouten. Je kunt deze later altijd corrigeren.
  • Geef jezelf tijd en ruimte om creatief te zijn.
  • Voor sommige vragen wordt een tijdsindicatie gegeven. Probeer deze richtlijnen te volgen.

1. Wat vind je leuk om te doen?
Denk aan dingen (bijv. hobby’s, activiteiten, enz.) die je graag doet, dingen die je energie geven. Wat vond je bijvoorbeeld leuk om te doen toen je jong was? Schrijf deze op

2. Positieve en minder positieve eigenschappen
Iedereen heeft goede eigenschappen en eigenschappen waar hij minder tevreden over is. Schrijf enkele positieve en enkele minder positieve eigenschappen van jezelf op.

3. Je toekomst: wat als je niets verandert?
Om na te denken over wat je wilt in het leven kan het nuttig zijn om te bedenken wat er zou gebeuren als je geen veranderingen aanbrengt in het leven dat je nu hebt. Denk aan een toekomst waarin je niet je volledige potentieel hebt gebruikt. Schrijf over deze toekomst.

4. Je ideale toekomst; het leven dat je wilt leiden
Denk na over je ideale toekomst. Stel je voor dat alles precies zo zal verlopen als je zou willen. Stel je nu voor dat er geen obstakels zijn. Denk alleen na over wat je echt zou willen en waar je energie van krijgt. Denk in meer detail na over verschillende aspecten van je leven, zoals gezin, carrière en vrije tijd. Dagdroom en gebruik je fantasie.

Besteed ongeveer 5 minuten aan het schrijven over deze ideale toekomst. Je hoeft niet realistisch te zijn, wees ambitieus. Schrijf zonder onderbreking over alles wat in je opkomt. Let niet op spel- of taalfouten.

5. Concrete doelen specificeren
Geef drie doelen op basis van je ideale toekomst en beschrijf ze kort. Je doelen hebben waarschijnlijk betrekking op verschillende domeinen. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • Een werkgerelateerd doel zou kunnen zijn: “Ik wil mijn tijd beter indelen”.
  • Een sociaal doel zou kunnen zijn: “Ik wil meer mensen leren kennen”.
  • Een materieel doel zou kunnen zijn: “Ik wil graag een groot huis bezitten”.

Schrijf deze doelen op en leg ze allemaal kort uit. Waarom is dit doel belangrijk voor jou?

6 Geef prioriteit aan je doelen

Je zult niet al je doelen tegelijk kunnen bereiken. Rangschik ze in volgorde van belangrijkheid, te beginnen met je belangrijkste doel. Schrijf deze rangschikking op.
Beschrijf doel nummer 1:

– Wat is de eerste stap die je gaat zetten om dit doel te bereiken?

– Wees heel concreet: wanneer ga je aan dit doel werken en hoeveel tijd per week ben je van plan er de komende weken aan te besteden?

– Begin klein. Begin bijvoorbeeld met 5 minuten per dag wandelen als je doel is om meer te bewegen.

7. Obstakels identificeren en overwinnen

In het leven gaat alles niet altijd van een leien dakje en moet je keuzes maken. Het kan heel nuttig zijn om te anticiperen op mogelijke obstakels en tegenslagen. Onderzoek toont aan dat mensen die duidelijke plannen maken en ook nadenken over wat ze zullen doen als ze obstakels tegenkomen, een grotere kans hebben om hun doelen te bereiken dan mensen die dit niet doen.

Beschrijf voor elk doel de mogelijke obstakels waarmee je te maken kunt krijgen en hoe je deze kunt overwinnen. Je kunt het volgende formaat gebruiken:

Als obstakel, dan oplossing

Voorbeeld: Als de sportschool gesloten is, dan ga ik buiten trainen

Gefeliciteerd!

Je hebt nu de eerste stappen gezet op weg naar een nieuw leven. Een leven waarin je zelf je eigen pad bepaalt. Begin hieraan te werken. Als je bijvoorbeeld hebt besloten om meer te bewegen of een andere verandering in je levensstijl aan te brengen, houd dit dan minstens drie weken vol. Dit is de gemiddelde tijd die nodig is om een oude gewoonte te veranderen en een nieuwe gewoonte aan te leren.

Life Crafting Challenge (EN)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept