Gratitude Letter

In 2020 is het leven van veel mensen drastisch veranderd. Veel mensen hebben moeite om met de nieuwe situatie om te gaan. Tegelijkertijd is het lastiger geworden om terug te vallen op je sociale netwerk, terwijl we uit onderzoek weten dat dit netwerk erg belangrijk is voor welzijn en geluk.

Uit onderzoek blijkt dat het tonen van gevoelens van dankbaarheid gezondheid en geluk kunnen verhogen en tegelijkertijd interpersoonlijke relaties versterken. Echter, het uiten van dankbaarheid is iets dat we niet heel vaak doen, zeker wanneer sociaal contact moeilijk is. Als dankbaarheid al wordt geuit is het vaak wat oppervlakkig. Het schrijven en idealiter sturen van een goed doordachte dankbaarheidsbrief kan connecties versterken en mentale ondersteuning bieden voor zowel de schrijver als de ontvanger.

Dankbaarheidsbrief Challenge

Het idee van deze challenge is om een brief aan iemand te schrijven aan iemand die jouw dankbaarheid verdient maar waarvan je denkt dat deze persoon die dankbaarheid nog niet, of onvoldoende, ontvangen heeft. Dit kan in principe iedereen uit je netwerk zijn (vrienden, partners, familie, collega’s, etc.), maar bij voorkeur iemand met wie je kunt afspreken, zij het op bezoek of online.

Onderzoek in het veld van de positieve psychologie laat zien dat de dankbaarheidsbrief een geweldig cadeau kan zijn dat de mentale gezondheid en welzijn van jullie beiden kan verbeteren.

1. Beginnen aan de brief

Hoewel de stijl en schrijfwijze die jij wilt gebruiken vrij in te vullen is, kunnen de volgende richtlijnen je op weg te helpen:

  • Adresseer de persoon direct (“Beste/Geachte ____,”).
  • Let zo min mogelijk op spelling en grammatica totdat je klaar bent met schrijven. Daarna kun je het aanpassen en verbeteren.
  • Probeer niet meer dan één pagina te gebruiken.

2. Beschrijf jouw dankbaarheid

Het volgende onderdeel van de brief gaat over de situatie(s) waarvoor jij dankbaar bent, en beschrijft gedetailleerd aan de ontvanger waarom het zo veel voor jou betekent:

  • Beschrijf in specifieke termen wat de persoon precies deed, waarom het jouw dankbaar maakte en hoe het jouw leven heeft beïnvloed. Wees zo concreet mogelijk.
  • Beschrijf hoe het nu met je gaat en hoe je regelmatig terug denkt aan wat die persoon voor je heeft gedaan.
  • Bedank de persoon en beëindig de brief.

3. Versturen en/of voorlezen van de brief

Wanneer de brief klaar is, (en je spelling en grammatica hebt gecontroleerd), is het tijd om de brief te versturen. Het is juist dit deel dat het meest positieve effect oplevert:

  • Stuur de brief als een fysieke brief of email (dit heeft een iets kleiner positief effect).
  • Of (groter positief effect): lees de brief in persoon voor. Dit kan door op bezoek te gaan (als de situatie dit toelaat) of doe dit via een online videogesprek. Lees je de brief langzaam en met gevoel voor terwijl je oogcontact houdt. Geef de ander (ruim) de tijd om te reageren. Haal herinneringen op aan de gebeurtenissen, met name de gebeurtenissen die deze persoon zo belangrijk voor je hebben gemaakt.

 

 

Als het goed voor je heeft gewerkt, overweeg dan het proces bij een aantal andere mensen te herhalen. Vertel het dan ook aan anderen, zodat zij ook kunnen profiteren van deze geluksmomenten en het aanhalen van (familie)banden.

De dankbaarheidsbrieven challenge is een initiatief van:

 Prof. Dr. Michaéla Schippers,

Professor of Behavior and Perfomance Management,

Rotterdam School of Management Erasmus University

Referenties

Berkely (n.d.), Gratitude Letter, https://ggia.berkeley.edu/practice/gratitude_letter

Boggiss, A. L., Consedine, N.S., Brenton-Peters, J.M., Hofman, P.L., & Serlachius, A.S. (2020) A systematic review of gratitude interventions: Effects on physical health and health behaviors, Journal of Psychosomatic Research, Volume 135, https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110165.

Psychologiemagazine.nl (n.d.), Zelf een dankbaarheidsbrief schrijven: zo werkt het, https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/zelf-een-dankbaarheidsbrief-schrijven-het-werkt-zo/

Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410.